cnrczx中国人才在线交流集团

知名消费品公司 国际市场开发经理 推荐成

寻猎流程:客户分析、物流行业分析、物流行业人才数据库与外部数据库查询,物流行业顾问、物流行业沙龙、物流行业人才咨询访谈,安励物流行业顾问团队针对物流行业与地区寻猎、筛选并面试候选人、推荐报告、协助企业甄选人才、协助企业与候选人洽谈薪资等方面、候选人入职、候选人跟踪服务。入职岗位:国际市场开发经理,企业信息:某知名消费品公司,岗位年薪:xx万,寻猎周期:xx天,上班地点:成都,入职人数:xx人


4008-690951
  联系方式:0531-59580008
首页                           联系我们
猎头服务                     留言板